Slider

Wat de mondhygiënist precies doet en hoeveel tijd het kost, hangt natuurlijk af van de aard en de ernst van het probleem. Allereerst maakt u kennis met de mondhygiënist: Ze stelt u enkele korte vragen over uw gebit, uw tandvlees, uw gezondheid in het algemeen en andere zaken die belangrijk zijn voor de mondhygiëne bijvoorbeeld over uw dagelijkse bezigheden en uw eetpatroon. Ook het gebruik van medicijnen of een eventuele zwangerschap is van belang, omdat u dan extra gevoelig kunt zijn voor tandvleesproblemen.

Daarna voert de mondhygiënist een mondonderzoek uit waardoor ze de conditie van uw tandvlees kan beoordelen. Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem zijn soms extra metingen nodig. Deze extra metingen worden in een grafiek weergegeven, een parodontiumstatus genoemd. Hierop wordt nauwkeurig de conditie van uw tandvlees beschreven.

De behandeling vindt steeds plaats aan de hand van die parodontiumstatus, waarop precies aangegeven wordt, hoeveel uw tandvlees verbetert of verslechtert. Aan de hand van deze status, maakt de mondhygiënist een behandelplan, dat aansluitend met u wordt besproken. Vastgesteld wordt welke behandelingen nodig zijn en hoe en wanneer deze worden uitgevoerd. Daarna krijgt u de nodige instructies toegespitst op uw gebit zodat u precies weet hoe u de mond goed schoon kunt houden. Eventueel worden er vervolgafspraken gemaakt.

De mondhygiënist vertelt u van tevoren wat uw behandeling ongeveer gaat kosten.

  • De Mondhygiënist behandelt u alleen op afspraak.
  • Bel daarom naar telefoonnummer:

    074-376 76 75

    voor het maken van een afspraak.

Wat verwacht de mondhygiënist van u?
De behandeling alleen is niet voldoende. Geregeld onderhoud van uw gebit is noodzakelijk, net zoals u uw tanden moet poetsen om gaatjes te voorkomen. U moet thuis de verzorging bijhouden. Concreet houdt dat in: twee keer per dag poetsen en daarnaast één keer per dag de ruimte tussen uw tanden en kiezen (interdentaal) reinigen. Dat vraagt veel van u, daarom is een goede motivatie belangrijk. De mondhygiënist geeft u instructies voor het poetsen en interdentaal reinigen.

Er zijn veel verschillende mondverzorgingsmiddelen te koop. De Mondhygiënist vertelt u welke voor u geschikt zijn en hoe u ze moet gebruiken. Het is de bedoeling dat u thuis regelmatig uw gebit verzorgt en na de behandeling terugkomt voor nazorg. Pas dan bereikt u een optimaal resultaat. Daarnaast hebben uw voedingsgewoonten invloed op de conditie van uw gebit en tandvlees. De Mondhygiënist vertelt u hoe u door middel van gezonde voeding uw mond gezond kunt houden.

Vergeet uw gebruikte tandenborstel niet!

Wilt u bij uw eerste bezoek uw gebruikte tandenborstel (dus géén nieuwe!) en eventuele andere reinigingsmiddelen meenemen? Het is voor de mondhygiënist heel nuttig om te zien wat voor soort tandenborstel, floss, tandenstokers of ragers u gebruikt. Ook als u een elektrische tandenborstel heeft: meenemen graag!